ముగించు

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు అనేస్తేసియా టెక్నిషయన్ పోస్టులా నియామకాలు గురించి.

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు అనేస్తేసియా టెక్నిషయన్ పోస్టులా నియామకాలు గురించి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు అనేస్తేసియా టెక్నిషయన్ పోస్టులా నియామకాలు గురించి.

2) 10 అనేస్తేసియా టెక్నిషయన్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి మెరిట్ జాబితా మరియు సెలక్షన్ జాబితా.

29/04/2020 12/05/2020 చూడు (165 KB)