ముగించు

అనంతపురము జిల్లాలో NHM కింద NBSU/SNCU/NRC లలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాప్ నర్సుల (మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే)-రిక్రూట్‌మెంట్

అనంతపురము జిల్లాలో NHM కింద NBSU/SNCU/NRC లలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాప్ నర్సుల (మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే)-రిక్రూట్‌మెంట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లాలో NHM కింద NBSU/SNCU/NRC లలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాప్ నర్సుల (మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే)-రిక్రూట్‌మెంట్

అనంతపురము జిల్లాలో NHM కింద NBSU/SNCU/NRC లలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాప్ నర్సుల (మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే)-రిక్రూట్‌మెంట్

02/10/2020 12/10/2020 చూడు (489 KB)