ముగించు

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీ గాను వికలాంగుల కోటా క్రింద దరఖాస్తులను కోరడమైనది.

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీ గాను వికలాంగుల కోటా క్రింద దరఖాస్తులను కోరడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీ గాను వికలాంగుల కోటా క్రింద దరఖాస్తులను కోరడమైనది.

అనంతపురం ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్  ప్రాతిపదికన   స్టాఫ్ నర్స్   పోస్టుల భర్తీ  గాను  వికలాంగుల కోటా క్రింద  దరఖాస్తులను కోరడమైనది.

25/01/2021 02/02/2021 చూడు (679 KB) APPLIC~1 (313 KB) Notification (PDF) (377 KB)