ముగించు

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ .టి అసిస్టెంట్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్ట ను ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ .టి అసిస్టెంట్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్ట ను ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ .టి అసిస్టెంట్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్ట ను ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురం ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి నందు  అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ .టి  అసిస్టెంట్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్ట ను ప్రకటించడమైనది.

26/05/2021 28/05/2021 చూడు (408 KB) Provisional Merit list of O T Assistant GGH, ATP (96 KB)