ముగించు

అనంతపురం  జిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన  ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , మెడికో సోషియల్ వర్కర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, రేడియోగ్రాఫేర్ , డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ , డైటీషియన్ , లాబ్ అటెండెంట్ , జూనియర్ అసిస్టెంట్ , డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , అటెండర్ మరియు  ఎక్సరే అటెండెంట్  పోస్టులకు  గాను ఎoపిక కాబడిన  అభ్యుర్థుల యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురం  జిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన  ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , మెడికో సోషియల్ వర్కర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, రేడియోగ్రాఫేర్ , డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ , డైటీషియన్ , లాబ్ అటెండెంట్ , జూనియర్ అసిస్టెంట్ , డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , అటెండర్ మరియు  ఎక్సరే అటెండెంట్  పోస్టులకు  గాను ఎoపిక కాబడిన  అభ్యుర్థుల యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం  జిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన  ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , మెడికో సోషియల్ వర్కర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, రేడియోగ్రాఫేర్ , డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ , డైటీషియన్ , లాబ్ అటెండెంట్ , జూనియర్ అసిస్టెంట్ , డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , అటెండర్ మరియు  ఎక్సరే అటెండెంట్  పోస్టులకు  గాను ఎoపిక కాబడిన  అభ్యుర్థుల యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురం  జిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన  ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , మెడికో సోషియల్ వర్కర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, రేడియోగ్రాఫేర్ , డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ , డైటీషియన్ , లాబ్ అటెండెంట్ , జూనియర్ అసిస్టెంట్ , డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , అటెండర్ మరియు  ఎక్సరే అటెండెంట్  పోస్టులకు  గాను ఎoపిక కాబడిన  అభ్యుర్థుల యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా ప్రకటించడమైనది.

స్టాఫ్ నర్స్  పోస్టులకు ఎoపిక కాబడిన అభ్యర్థులు తేదీ;-29-10-2020 & 30. 10.2020 న ఉదయం 8-30 గoటలకు మరియు  మిగిలిన పై తెలిపిన పోస్టులకు సంభందించి ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్థులు 31. 10. 2020 తేదీన సంబంధిత ఒరిజినల్ మరియు ఒక సెట్ ఫొటోస్టాట్ కాపీ లతో సూపరింటెండెంట్, సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము వారి కార్యాలయము నoదు హాజరు  కావలసినదిగా తెలియజేయడమైనది.

24/10/2020 31/10/2020 చూడు (2 MB) Attenders merit & selection list (2 MB) DEO Merit & selection list (2 MB) Dietician Merit & Selection list (1 MB) DRA Merit & Selection list (1 MB) Junior Assistant Merit & Selection list (2 MB) Lab Attenders Merit & Selection List (1 MB) MRA Merit & Selection list (1 MB) MSW-II Merit & selection list (1 MB) Pharmacist Gr-II Merit & Selection List (1 MB) Physical Director Merit & Selection list (1 MB) Physiotherapist merit & selection list (1 MB) Radiographers Merit & Selection list (1 MB) Staff Nurse Selection & Merit List (2 MB) X-Ray Attendant Merit & Selection List (1 MB) Press Note (360 KB)