ముగించు

అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, లాబ్ అటెండెంట్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , ఎక్సరే అటెండెంట్ , గార్డెనేర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , యం. యన్.ఓ & యఫ్. యన్.ఓ పోస్టులకు గాను రెoడవ సెలక్షన్ జాబితా సెలక్షన్ లిస్ట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, లాబ్ అటెండెంట్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , ఎక్సరే అటెండెంట్ , గార్డెనేర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , యం. యన్.ఓ & యఫ్. యన్.ఓ పోస్టులకు గాను రెoడవ సెలక్షన్ జాబితా సెలక్షన్ లిస్ట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ , ఫిజియోథెరపిస్ట్, లాబ్ అటెండెంట్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ , ఎక్సరే అటెండెంట్ , గార్డెనేర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , యం. యన్.ఓ & యఫ్. యన్.ఓ పోస్టులకు గాను రెoడవ సెలక్షన్ జాబితా సెలక్షన్ లిస్ట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురం  జిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు స్టాఫ్ నర్స్ , ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ -II మరియు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన  ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ,  ఫిజియోథెరపిస్ట్,  లాబ్ అటెండెంట్ , మెడికల్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ,  ఎక్సరే అటెండెంట్ , గార్డెనేర్,  స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , యం. యన్.ఓ & యఫ్. యన్.ఓ  పోస్టులకు  గాను రెoడవ సెలక్షన్ జాబితా సెలక్షన్ లిస్ట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

14/11/2020 18/11/2020 చూడు (497 KB) FNO Selection list -2 (533 KB) Gardner selection list -2 (581 KB) Lab Attendant Selection list -2 (598 KB) MNO Selection List -2 (635 KB) MRA selection list -2 (524 KB) Pharmacist Gr-II Selection list -2 (656 KB) Physical Director Selection list-2 (614 KB) Physiotherpist selection list -2 (453 KB) Stretcher Bearer selection list -2 (591 KB) X-ray attendant selection list -2 (474 KB) pressnote (366 KB)