ముగించు

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల గాను ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ జాబితా

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల గాను ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల గాను ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ జాబితా

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు కాంట్రాక్ట్  ప్రాతిపదికన  డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల  గాను ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ జాబితా

04/09/2021 06/09/2021 చూడు (3 MB)