ముగించు

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల గాను సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల గాను సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల గాను సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన  డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుల  గాను సెలక్షన్ జాబితా   ప్రకటించడమైనది.

23/08/2021 26/08/2021 చూడు (427 KB) paper notification_0001 (487 KB)