ముగించు

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ . టి అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ . టి అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఓ . టి అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రినందు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన   ఓ . టి అసిస్టెంట్ పోస్టులకు  గాను     సెలక్షన్ జాబితా   ప్రకటించడమైనది.

23/06/2021 25/06/2021 చూడు (500 KB) Selection list of O T Assistant GGH, ATP (106 KB)