ముగించు

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు స్టాఫ్ నర్స్ కాంట్రాక్ట్ పోస్టులకు గాను ఐదవ సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు స్టాఫ్ నర్స్ కాంట్రాక్ట్ పోస్టులకు గాను ఐదవ సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు స్టాఫ్ నర్స్ కాంట్రాక్ట్ పోస్టులకు గాను ఐదవ సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు  స్టాఫ్ నర్స్  కాంట్రాక్ట్   పోస్టులకు  గాను  ఐదవ సెలక్షన్ జాబితా  ప్రకటించడమైనది.

11/01/2021 13/01/2021 చూడు (54 KB) 5 th Selection List of Staff Nurses on Contract Basis of GGH, ATP (461 KB)