ముగించు

KIA గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ వేడుకలో పాల్గొన్నఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

 • ప్రారంభం: 05/12/2019
 • ముగించు: 31/12/2019

వేదిక: ఎర్రమంచాలి గ్రామం ,పెనుకొండ

KIA గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ వేడుకలో పాల్గొన్నఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు, 

 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా
 • కియా