ముగించు

73 వ స్వాతంత్రదినోత్సవ సంబరాలు

 • ప్రారంభం: 16/08/2019
 • ముగించు: 15/09/2019

వేదిక: పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్,అనంతపురము

అనంతపురము జిల్లా పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో జరిగిన 73 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ బిసి సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ మలగోండ్ల శంకరనారాయణ, 
జిల్లా కలెక్టర్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019
 • Aug 15-2019