ముగించు

శ్రీమతి .యం.గౌతమి, ఐ.ఏ.యస్. కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అనంతపురము

Gowthami

శ్రీమతి .యం.గౌతమి, ఐ.ఏ.యస్. కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అనంతపురము

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవ: ఐ.ఎ.యస్
  • పరిచయం: 9493188801
  • ఇమెయిల్: collector_antp[at]gov[dot]in