ముగించు

శ్రీమతి బి.గాయత్రీ దేవి

ఇమెయిల్ : aprdro[at]nic[dot]in
హోదా : డిస్ట్రిక్ట్ రెవిన్యూ ఆఫీసర్
మొబైల్ నం : 9493188804
ల్యాండ్‌లైన్ నం : 085542275811
ఫ్యాక్స్ నం : 08554274805