ముగించు

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ,గనులు మరియు బుగర్భ శాక

ఇమెయిల్ : admgatp[at]yahoo[dot]co[dot]in
హోదా : అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ,గనులు మరియు బుగర్భ శాక
మొబైల్ నం : 9100688842