ముగించు

భోజనం తర్వాత వడ్డించే పదార్థాలు

ఓళిగ
ఓళిగ

ప్రచురణ : 22/07/2019

ఓళిగ : . తీపి వంటకం (బక్ష్యం వలె) అనంతపురములో ప్రసిద్ది చెందింది .ఇది శనగ పిండి, సాదా పిండి (గోధుమ పిండి), బెల్లం మొదలైన వాటి…

వివరాలు వీక్షించండి