ముగించు

అపటైజర్లు

రాగి ముద్దా

రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి లేదా కాళి మరియు దీనిని ‘ముద్దా’ అని పిలుస్తారు, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆరోగ్యకరమైన భోజనం. ఇది ప్రధానంగా రాయలసీమ…

వివరాలు వీక్షించండి