ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కల్లెక్టరేట్:08554-220009
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్: 1100
  • అగ్నిమాపక కేంద్రం: 100
  • వైద్య సదుపాయం కొరకు: 108
  • భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్: 1503 / 1800-180-1503
  • డైల్ యువర్ కలెక్టర్ (శనివారం ఉదయం 09:30 నుండి 10:30 AM వరకు): 08554-229000
  • డైల్ యువర్ జాయింట్ కలెక్టర్ (శుక్రవారం ఉదయం 09:30 నుండి 10:30 AM వరకు): 08554-229000
  • వ్యవసాయం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ :18004256246
  • స్మగ్లింగ్ మరియు ఇసుక నిల్వలను అరికట్టడం మరియు నిర్మాణ సామగ్రిని సరఫరా చేయడం ఫిర్యాదుల టోల్ ఫ్రీ సంఖ్య: 14500
  • అవినీతిపై ఫిర్యాదు నమోదు చేయండి టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 14400