ముగించు

సంస్కృతి & వారసత్వం

నిమ్మలకుంత తోలు తోలుబొమ్మ క్రాఫ్ట్:

ర్మవరం మండలంలోని మారుమూల గ్రామమైన నిమ్మలకుంత ఆర్ట్ ఆఫ్ లెదర్ తోలుబొమ్మల కళ క్రాఫ్ట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని జానపద కళల యొక్క పురాతన రూపం. ఈ గ్రామానికి చెందిన చాలా మంది తోలుబొమ్మ కళాకారులు ఈ కళలో అసాధారణ ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ కళ థోలు బొమ్మలత పేరుతో ప్రసిద్ది చెందింది, ఇది ఈ ప్రాంతం యొక్క సాంప్రదాయ సాంస్కృతిక కళ. . మోడల్స్, తోలుబొమ్మల తయారీలో రామాయణం, మహాభారతం, భాగవత వంటి భారతీయ ఇతిహాసాలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు.