ముగించు

నియోజకవర్గాలు

అనంతపురము జిల్లా లో 8 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు కలవు

శాసనసభ నియోజకవర్గాల వివరాలు
సంక్య జిల్లా నెంబర్ నియోజకవర్గం నెంబర్ నియోజకవర్గం పేరు
1 12 148 రాయదుర్గం
2 12 149 ఉరవకొండ
3 12 150 గుంతకల్లు
4 12 151 తాడిపత్రి
5 12 152 శింగనమల (యస్ సి)
6 12 153 అనంతపురము అర్బన్
7 12 154 కల్యాణదుర్గం
8 12 155 రాప్తాడు