ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

1947 నుండి అనంతపురము జిల్లా కల్లెక్టర్ల జాబితా

సంక్య్హ అనంతపురము కలెక్టర్ పేరు 1947 నుండి నుండి వరకు
1 రావు బహుదూర్ యస్.జోసెఫ్ రెడ్డి,బి.ఎ,బి.ఎల్,ఐ.సి.యస్ 1947 1948
2 రావు సాహిబ్యం.ఆర్.భంగర,బి.ఎ 1948 1948
3 సి.వివేకానంద మూర్తి,బి.ఎ 1948 1950
4 టి.జె.జాక్వస్,ఐ.ఎ.యస్ 1950 1952
5 జి.రామిరెడ్డి ,ఐ.ఎ.యస్ 1952 1952
6 యస్.అహ్మద్,ఐ.ఎ.యస్ 1952 1953
7 ఎన్.భగవాన్ దాస్,ఐ.ఎ.యస్ 1953 1954
8 జి.వెంకటస్వామి  నాయుడు,బి.ఎ 1954 1954
9 కె.కొండల రావు,యం.ఎ 1954 1957
10 బి.ఎన్.జయ సింహ,ఐ.ఎ.యస్ 1957 1958
11 యస్.ఆర్.రామ మూర్తి,ఐ.ఎ.యస్ 1958 1961
12 కె.వి.రాఘవ రావు,ఐ.ఎ.యస్ 1961 1961
13 టి.బాలకృష్ణన్,ఐ.ఎ.యస్ 1961 1962
14 యం.మజరుల్ హక్,ఐ.ఎ.యస్ 1962 1964
15 యం.వి.రావు,ఐ.ఎ.యస్ 1964 1965
16 వి.నారాయణ రావు,ఐ.ఎ.యస్ 1965 1967
17 దిల్జీత్ అరోరా,ఐ.ఎ.యస్ 1967 1970
18 ఎల్.సుబ్బయ్య,ఐ.ఎ.యస్ 1971 1971
19 ఆర్.వి.కృష్ణ,ఐ.ఎ.యస్ 1971 1973
20 టి.బాల కృష్ణన్,ఐ.ఎ.యస్ 1973 1974
21 టి.వేదాంతం,ఐ.ఎ.యస్ 1974 1974
22 కె.చక్రవర్తి,ఐ.ఎ.యస్ 1975 1976
23 కె.యస్.శర్మ,ఐ.ఎ.యస్ 1976 1977
24 ఎ.వి.యస్.రెడ్డి,ఐ.ఎ.యస్ 1978 1978
25 టి.నారాయణ రెడ్డి,ఐ.ఎ.యస్ 1978 1979
26 టి.కె.దేవన్,ఐ.ఎ.యస్ 1979 1980
27 పి.రమాకాంత రెడ్డి,ఐ.ఎ.యస్ 1980 1982
28 యస్. లక్ష్మి నారాయణ,ఐ.ఎ.యస్ 1982 1983
29 రకెల్ చటర్జీ,ఐ.ఎ.యస్ 1983 1984
30 ఐ.నరసింహ రావు,ఐ.ఎ.యస్ 1989 1984
31 అశోక్ కుమార్ జిగిడి,ఐ.ఎ.యస్ 1984 1986
32 ఐ.వి.సుబ్బా రావు,ఐ.ఎ.యస్ 1986 1987
33 వి.భాస్కర్,ఐ.ఎ.యస్ 1987 1989
34 జె.సత్యనారాయణ,ఐ.ఎ.యస్ 1989 1990
35 బి.రామ రావు,ఐ.ఎ.యస్ 1990 1990
36 దినేష్ కుమార్,ఐ.ఎ.యస్ 1990 1991
37 యం.సామ్యుల్,ఐ.ఎ.యస్ 1991 1993
38 యస్.పి.టక్కర్,ఐ.ఎ.యస్ 1993 1994
39 బి.క్రుపానందన్,ఐ.ఎ.యస్ 1994 1995
40 డి.మోహన్ సింగ్,ఐ.ఎ.యస్ 1995 1995
41 పి.సుందర్ కుమార్,ఐ.ఎ.యస్ 1995 1996
42 టి. సత్యనారాయణ,ఐ.ఎ.యస్ 1996 1998
43 రజత భార్గవ,ఐ.ఎ.యస్ 1998 2000
44 సోమేశ్ కుమార్,ఐ.ఎ.యస్ 2000 2002
45 బి.రాజశేఖర్,ఐ.ఎ.యస్ 2002 2003
46 వై.వి.అనురాధ,ఐ.ఎ.యస్ 2003 2006
47 డి కడ్మియాల్ దాసరి,ఐ.ఎ.యస్ 2006 2007
48 ఎన్.శ్రీధర్,ఐ.ఎ.యస్ 2007 2008
49 వి అనిల్ కుమార్,ఐ.ఎ.యస్ 2008 2009
50 డా. బి.జనార్ధన్ రెడ్డి,ఐ.ఎ.యస్ 2009 2011
51 వి.దుర్గాదాస్,ఐ.ఎ.యస్ 2011 2012
52 లోకేష్ కుమార్,ఐ.ఎ.యస్ 2013 2014
53 సోలమన్ ఆరోఖ్యరాజ్,ఐ.ఎ.యస్ 2014 2015
54 కోన శశిధర్,ఐ.ఎ.యస్ 2015 2017
55 జి.వీర పాండ్యన్,ఐ.ఎ.యస్ 2017 2019
56 యస్.సత్యనారాయణ,ఐ.ఎ.యస్ 2019 2019
57 గంధం చంద్రుడు,ఐ.ఎ.యస్ 2019 ప్రస్తుతం