ముగించు

ఆహారానికి సంబంధించిన

ఓళిగ
ఓళిగ
రకం:   భోజనం తర్వాత వడ్డించే పదార్థాలు

ఓళిగ : . తీపి వంటకం (బక్ష్యం వలె) అనంతపురములో ప్రసిద్ది చెందింది .ఇది శనగ పిండి, సాదా పిండి (గోధుమ పిండి), బెల్లం మొదలైన వాటి…

రాగి ముద్దా
రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి
రకం:   అపటైజర్లు

రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి లేదా కాళి మరియు దీనిని ‘ముద్దా’ అని పిలుస్తారు, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆరోగ్యకరమైన భోజనం. ఇది ప్రధానంగా రాయలసీమ…