ముగించు

అనంతపురము కలెక్టరేట్ లోని కలెక్టర్ ఛాంబర్ వద్ద ప్రపంచ బాలకార్మిక వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపి చైల్డ్ రైట్స్ ఫోరం – రెడ్స్ సంస్థ డైరెక్టర్ భానుజ ఆధ్వర్యంలో పిల్లలందరూ బడిలో ఉండేలా చూద్దాం అన్న నినాదంతో తయారు చేసిన పోస్టర్ ను ఆవిష్కరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు

ప్రచురణ తేది : 12/06/2020

అనంతపురము కలెక్టరేట్ లోని కలెక్టర్ ఛాంబర్ వద్ద ప్రపంచ బాలకార్మిక వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపి చైల్డ్ రైట్స్ ఫోరం – రెడ్స్ సంస్థ డైరెక్టర్ భానుజ ఆధ్వర్యంలో పిల్లలందరూ బడిలో ఉండేలా చూద్దాం అన్న నినాదంతో తయారు చేసిన పోస్టర్ ను ఆవిష్కరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు

wacl